เช่ารถตู้ 0923561933 ไปเขาคิชกูฏ

เช่ารถตู้ โทร 0923561933 ไปเขาคิชกูฏ จันทบุรี เช่ารถตู้ไปเขาคิชกูฎ จันทรบุรี เหมารถตู้ไปเขาคิชกูฎ จันทรบุรี บริการ เช่ารถตู้ไปเขาคิชกูฎ จันทรบุรี 

ค่าบริการ เช่ารถตู้ ปรับอากาศ พร้อมคนขับ


เช่าแบบรายวัน

»2,000 บาท/วัน

►ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน อื่นๆ

จองแบบเช่าวัน

 

แบบเหมาวัน

»2,500 บาท/วัน

►รวมน้ำมัน ทางด่วน (ไม่รวมสถานที่จอดและอื่นๆ)

จองแบบเหมาวัน

 
Yummly Print Twitter